Sektörler

Bankacılık sektörünün ulaşamadığı alanlarda hızlı ve esnek ürünler ve diijital dönüşüm yatırımları ile müşterilerimize her platformda en yaratıcı çözümlerle yarının değerlerini yaratmayı hedefliyoruz. Bu vizyonla çalışan şirketlerimiz bireylerin ve firmaların borç ödeme imkanlarını artırmaya yönelik çağdaş ve dinamik çözümler sunarak borç ödeme güçlüğüne düşen bireyleri ve kurumları yeniden ekonomiye kazandırmakta, bu yolla banka bilançolarının iyileşmesine ve operasyonel yüklerinin azalmasına katkı sağlamaktayız.

Diğer yandan mal ve hizmet finansmanında uzman kadrolarımızla satış noktalarında gerçek ve tüzel kişilere doğrudan finansman sağlayarak üretici üzerindeki finansal yükleri azaltmakta ve finansal sisteme likidite sağlamaktayız.

Hızla dönüşen ve değişen dünyada; başta finans sektörü olmak üzere, çoklu veriyle çalışan şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik olarak, kendilerine özgü teknolojik ve dijital çözümler sunmak üzere yola çıktık. Gücümüzün asıl kaynağını, güçlü ekibimiz, tecrübemiz, teknolojimiz ve özelleştirilmiş çözümler üretebilme esnekliğimizden aldık.

Müşterilerimizin yeni nesil teknolojilerdeki rekabet ortamında ihtiyaç duydukları dijital ve analitik alanlarda yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Yeni nesil girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla başta teknoloji ve finans alanlarında büyümeyi amaçlayan yerli girişimleri destekleyip, hak ettikleri büyüklüklere sağlam ve emin adımlarla ilerlemelerine destek olacağız.

Yenilikçiliği ve değişimi teşvik ederek, finansal ekosisteme ait değişime konu her yapıtaşını inovasyon fırsatı olarak görüp ilgi odağımızda tuttuk. Yeni fikirleri hızlıca projelendirip hayata geçirmeyi ve heyecanla yepyeni ürünlere dönüştürmeyi amaç edindik.

Büyük verinin en hızlı ve doğru şekilde işleyip, her iş seviyesinde akıllı karar almayı destekleyici iş zekası uygulamaları ile daha özelleştirilmiş ürünler yaratıyoruz, bilgi birikimimizi kullanarak, büyük veri analitiğini geliştirmek için insana ve teknolojiye sürekli yatırım yapıyoruz.

Günümüzde enerji talebinin artmasıyla birlikte, sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan ilgi ve önem de hızla yükselmektedir. Gücünü güneş ışığı ,rüzgar ve su gibi doğal kaynaklardan alan "Yeşil Enerji" çevre için gerçek faydalar sağlamaktadır. Bizler de Ergün Holding olarak ekolojik dengeyi bozmadan, topluma ve çevreye dost enerji üretimi hedeflerini içeren yenilenebilir enerji yatırımlarımızla gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmayı amaçlamaktayız.

Ülkemizde gelecek yıllar içerisinde rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji tüketimi içindeki payının yüzdesel olarak iki katına çıkarılması hedeflenirken, biz de holding yönetimi olarak ülkemizin enerji alanındaki büyüme hedefine uyumlanmayı ve bu alandaki güçlü yatırımlarımızda ekonomimize ve sürdürülebilir ekosisteme katlı sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun yanısıra, sürdürülebilirlik hedefi ile sektörde öncü olmayı, çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi ve iş, çevre, insan sağlığı alanında farkındalığı yüksek bir şirket politikası hedefliyoruz.

E-ticaret alanında farklılık yaratmayı misyon edinen, kaliteli ürün çeşitliliğine sahip markalarla büyümeyi hedefliyoruz.
Hız ve hatasız servis beklentisinin her geçen gün daha da yükseğe taşındığı sektör, işletmeleri daha yalın ve iyi işleyen yapılara dönüşmeye zorlamaktadır. Gerçek zamanlı envanter, sevkiyat ve müşteri siparişleri verilerini işleyen, daha hızlı karar alma süreçlerini geliştiren, müşteri memnuniyetini artıran ve bu amaçla bulut teknolojileri yeterince kullanabilen şirketler rekabette öne çıkmaktadır.
E-ticaretin geleceğini yönlendiren önemli trendlerden biri de, teslimat verileri, arz-talep dengesiyle ilgili nokta atışı analizleri ve daha iyi öngörüler yapabilmeyi mümkün kılan yapay zeka kullanımıdır. Kullanıcı deneyimini önceleyen , daha verimli ve doğru süreçleri tasarlamak için öncülük eden şirketler farklılaşarak, marka sadakatini önemli ölçüde artırmaktadırlar.
Alternatif kategorilerde, özenle seçilmiş, kendine özgü tarzı olan online alışveriş platformlarının geleceğine inanıyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı geniş müşteri kitlelerine dokunabilen, kaliteli bir yaşam sunan girişimlere desteğimizi sürdüreceğiz